סוניה סלוצקי

צילומי חוץ-ויקה ואיתי

אלבום צילום בת מצווה של איתל

צילום בת מצווה של סיוון

בת מצווה של אמילי

בת מצווה של הילי

26/26