Children Photography Tel Aviv — Sonya Slutsky

Alon’s album on Ashdod beach

Sonya

3/3